gtag('config', 'AW-364995480');

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego dalej Sklepem, jest ŻAR-WIK sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Szczecińskiej 65 75-122 Koszalin.

2. ŻAR-WIK sp. z o.o. jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.

3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które klient może nabyć w Sklepie Internetowym znajdującym się pod adresem http://kominki.koszalin.pl. Wszystkie oferowane produkty są nowe i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty dopuszczające je do użytku.

4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

5. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę ŻAR-WIK sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Firma ŻAR-WIK sp. z o.o. zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów email, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

II. OFERTA SKLEPU

1. Oferta Sklepu dostępna jest na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

2. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów.

4. ŻAR-WIK sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Właściciel Sklepu nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodne z prawdą opisy podane przez dostawców, jak również za zmianę parametrów technicznych produktów przez ich producentów bez uprzedniego powiadomienia o tym właściciela Sklepu. Jednakże w takim przypadku przysługuje Klientowi prawo zwrotu towaru na zasadach określonych w części IV niniejszego regulaminu.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI

1. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

2. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, jeśli towar będzie dostępny u dostawców Sklepu. W przypadku braku towaru, Klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z zamówieniem - częściowa realizacja, anulowanie zamówienia lub wydłużenie czasu oczekiwania.

3. Zamówienie jest uznawane za ważne tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do firmy ŻAR-WIK sp. z o.o. przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach sklepu.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia całej należności za towar na konto firmy ŻAR-WIK. Numer konta jest dostępny w danych kontaktowych firmy na stronie Sklepu, będzie także dołączony do maila, który Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu/przekazu należy podać numer zamówienia. Po otrzymaniu zapłaty firma ŻAR-WIK sp. z o.o. potwierdza zamówienie mailem lub telefonicznie.

5. Korekty do swojego zamówienia można wprowadzić tylko przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez firmę ŻAR-WIKsp. z o.o. Zamówienie już wysłane nie może zostać anulowane.

6. Firma ŻAR-WIK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. bez numeru telefonu lub adresu e-mail, niezbędnych do potwierdzenia zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a firmą ŻAR-WIK sp. z o.o. stanowią inaczej.

7. Każde złożone zamówienie będzie potwierdzane przez firmę ZAR-WIK sp. z o.o. do 3 dni roboczych od dnia jego przesłania do Sklepu.

8. Klient otrzyma zamówiony towar w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez firmę ŻAR-WIK sp. z o.o. W zależności od dostępności i popularności produktu, a także formy płatności, czas realizacji może się wydłużyć do 30 dni.

9. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej . Większość zamówień realizujemy w ciągu 7 dni roboczych na terenie całej Polski, a w przypadku krajów UE w ciągu 10 dni. Cena za transport towarów jest doliczana do wartości zamówienia.

10. Na specjalne życzenie Klienta towar może zostać dostarczony w sobotę. Usługa jest dodatkowo płatna. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

11. Na etapie zamówienia produktu Klient wybiera jeden z poniższych sposobów płatności (w zależności od ich aktualnej dostępności):
a. "Za pobraniem" czyli zapłacenie za przesyłkę przy jej odbiorze bezpośrednio kurierowi, który ją dostarcza.
b. "Zapłata na konto" czyli Klient wpłaca na konto ZAR-WIK Sp. z o.o. należność za zamówiony towar, a realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na konto.
Ponadto w naszym sklepie skorzystasz z wygodnej formy płatności TPAY.com

Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

12. Zamówienia wysyłane za granicę mogą być opłacone jedynie przelewem.

13. Faktury za zakupiony towar wysyłane są pocztą tradycyjną lub mailową w terminie do 14 dni od daty zrealizowania transakcji, na adres podany w formularzu zamówienia.

14. Wybrane produkty w Sklepie posiadają gwarancję producenta. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu, który należy okazać w razie konieczności. Gwarancja i sposób jej realizacji są zależne od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

15. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą ŻAR-WIK sp. z o.o. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, ale w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.

16. Klient może, po zapłaceniu za przesyłkę i podpisaniu potwierdzenia odbioru, rozpakować paczkę w obecności kuriera w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń zawartości w trakcie transportu. Aby tego typu reklamacja została uwzględniona należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół.

17. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać firmie ŻAR-WIK sp. z o.o.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich oraz w poszczególnych walutach krajów Unii Europejskiej. Ceny zawierają podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.

3. Klientowi przysługuje 14-dniowy okres odstąpienia od umowy.

4. Adres Sklepu do korespondencji oraz zwrotu towari:

ŻAR-WIK sp.zo.o
75-122 Koszalin
Ul.Szczecińska 65
e-mail: zar-wik@kominki.koszalin.pl
tel. 094 93 717 74